מאות הורים ומחנכים בראשות אדמורי"ם ורבנים, השתתפו אמש בועידת החינוך השנתית שע"י "האגודה למען טוהר המחנה" כהכנה לימי החנוכה בכדי לחזק את בדקי הבית, בעצות והדרכות מעשיות להצלחה בחינוך הילדים, ולהתמודדות נכונה באתגרי התקופה • צילום שמואל דריי

מאות הורים ומחנכים בראשות אדמורי"ם ורבנים ואישי ציבור השתתפו אמש (מוצש"ק) בועידת החינוך השנתית שע"י "האגודה למען טוהר המחנה" כהכנה דרבה לימי החנוכה בהם אנו זוכים לשפע מן השמים לחינוך הדורות כמובא בספרי הקודש "חנוכה מלשון חינוך", בכדי לחזק את בדקי הבית בעצות והדרכות מעשיות להצלחה בחינוך הילדים, ולהתמודדות נכונה באתגרי התקופה.

'האגודה למען טוהר המחנה' פועלת מזה כשלושה עשורים ועומדת על המשמר לגדור גדר ולעמוד בפרץ נוכח הפרצות המתעוררות מעת לעת ומבקשות לחבל בכרם בית ה'. הועד מרכז למעשה פעילות עניפה ומפעיל מחלקות רבות הנותנות מענה לכל פניה בעניינים הקושרים לטהרת עם ישראל.

בועידת החינוך נשאו דברי הדרכה ועצות מעשיות להצלחה בחינוך הילדים, הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א, הגאון רבי שלמה לוונשטיין שליט"א, הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א, הגאון רבי משה ברנסדורפר שליט"א

מרן גאב"ד ירושלים הגה"צ רבי יצחק טוביה וייס שליט"א שלח מכתב אותו הקריא הרה"ג שלמה רובין מראשי הוועד, את ברכת מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א הביא חתנו הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א שאמר שחמיו מרן שליט"א ביקש באופן אישי לברך ולחזק את כל העושים והמעשים במלאכת הקודש, ואין לשער גודל הזכות של מי שיש לו חלק בהחזקת המפעל הטהור.

ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (1) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (2) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (3) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (4) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (5) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (6) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (7) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (8) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (9) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (10) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (11) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (12) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (13) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (14) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (15) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (16) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (17) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (18) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (19) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (20) ועידת טוהר המחנה כסלו תשע''ז (21)