במוצאי שבת (וישלח) התקיימה שמחת שבע ברכות מיוחדת לאורחים החשובים נגיד חצה"ק נדבורנה שהגיעו להשתתף בימי השמחה לרגל שמחת נישואי בת זקוניו של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, עב"ג בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט"א, חתן הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק זצוק"ל מלעלוב, בהשתתפות האדמו"רים מויז'ניץ ומירוסלעב שליט"א. הבעל מנגן ישראל אדלר הנעים את השמחה, השמחה התקיימה באולמי 'התמר' בבני ברק • צילום: שוקי לרר

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (1)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (2)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (3)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (4)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (5)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (6)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (7)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (8)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (9)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (10)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (11)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (12)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (13)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (14)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (15)

נדבורנה • שבע ברכות לאורחים נגידי החסידות (16)