בתלמוד תורה "דרכי אבות צאנז" התקיימה מסיבת חומש סעודה לילדי החמד • במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור, הורי התלמידים, והנהלת התלמוד תורה • צילום: משה גולדשטיין

מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק - המלמד הרב אהרן שפר שליט''א מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק - המנהל הוותיק הרה''ג ר' אליעזר אסטרייכר שליט''א בדברי ברכה מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק - הרה''ג רבי נפתלי צבי לייפער שליט''א דומו''צ קהילתנו הק' בברכפלד נושא דברים בשם הורי חתני המסיבה מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (1) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (4) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (5) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (6) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (7) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (8) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (9) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (10) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (11) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (12) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (13) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (15) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (16) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (17) מעמד החומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז בבני ברק (18)