אדמו"רים רבנים וקהל רב השתתפו בשמחת בר המצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד שליט"א בן לחתנו הרה"צ מרדכי מוזס בן כ"ק האדמו"ר מקראלי שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ

בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (1) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (2) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (3) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (4) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (5) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (6) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (7) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (8) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (9) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (10) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (11) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (12) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (13) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (14) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (15) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (16) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (17) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (18) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (19) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (20) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (21) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (22) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (23) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (24) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (25) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (26) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (27) בר מצוה צאנז זמיגראד - קראלי (28)