מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א ערך אמש במעונו סיום מסכת עבודה זרה בבלי וירושלמי בהשתתפות קהל מצומצם ​• הצלם דוד זר​ מעיד: "הרב ביקש שיבואו מניין. לקח לי מספר שניות להבין את פשר הדבר"
הצלם הוותיק דוד זר מביא בפנינו את רשמיו:
כהרגלי זכיתי להיכנס אל הקודש, לבית מרן שר התורה שליט"א. בעודי ממתין בחדר הסמוך, אחד מבני הבית שצץ לו מאחד הדלתות הכריז לממתינים " הרב ביקש שיבואו מניין". לקח לי מספר שניות להבין את פשר הדבר, מיד שאלתי מה העניין ? בעודי נכנס לחדרו הקדוש , ענו לי "הרב סיים מסכת עבודה זרה, בבלי וירושלמי וצריך מניין". 
וכל זה בלימוד היומי של מרן שר התורה שליט"א, שאין רגע שאינו שוקע בלימוד הקדוש. ובעיקר בזמן קבלת הקהל, לאחר שמתברכים ממנו מיד ממשיך בלימוד.
אז זכיתי להשתתף ברגע נדיר זה , וגם לראות ולתעד את מרן עורך את הסיום מסכת ,ואומר את הקדיש ,וטעם מן היין. ומיד החל מסכת עדיות.

הגר''ח קנייבסקי בסיום מסכת - דוד זר (1) הגר''ח קנייבסקי בסיום מסכת - דוד זר (2) הגר''ח קנייבסקי בסיום מסכת - דוד זר (3) הגר''ח קנייבסקי בסיום מסכת - דוד זר (4) הגר''ח קנייבסקי בסיום מסכת - דוד זר (5) הגר''ח קנייבסקי בסיום מסכת - דוד זר (6)