מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה

קהל רב השתתף במעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית, שע"י בית דין צדק ובית ההוראה לענייני ריבית בראשות הגאון רבי פנחס וינד שליט"א • צפו:

 • שמיים סגורים: שערי דמעות לא ננעלו בליזענסק

  תוכן מקודם

 • שמיים סגורים: שערי דמעות לא ננעלו בליזענסק

  תוכן מקודם

 • סוף טראגי ל-13 שנים של תרדמת

  תוכן מקודם

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

עוברי אורח שנקלעו במוצש"ק פרשת וישלח לרחובות הסמוכות לאולמי תמיר בירושלים, נדהמו ממראה עיניהם. עשרות אברכים צעדו הם נשיהם בניהם ובנותיהם וגם זקני המשפחה לעבר אולמי תמיר. פה נראה אברך חסידי מובהק ובפינה השניה של הרחוב צועד אברך ליטאי עם משפחתו, כאן רואים אוטובוס שלם מגיע מקרית ספר, והנוסעים – בני תורה מובהקים מסלתה ומשמנה של העיר – יורדים ופונים לעבר האולם באושר עילאי, ומהצד השני מגיע אוטובוס מלא נוסעים מבני ברק ומתוכו יוצאים עשרות אברכים בני תורה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (1)

אם נציץ לתוך האולם פנימה יתגבר הפליאה שבעתיים: מאות אברכים מכל החוגים רוקדים יד ביד שעה ארוכה כאילו יש ביניהם היכר רבת שנים, אברך ליטאי מקרית ספר רוקד במלא העוצמה עם אברך חסידי, ובן תורה ספרדי רוקד עם חסיד ויזניץ, איזה דבר משותף יש ביניהם שהם רוקדים ומתאחדים עבור זה כאילו הם אחים ממש.

בשולחן המזרח יושבים פארי היהדות בדורינו מכל החוגים, ומכל העדות, משל מנהלים יחד איזה מוסד או ארגון שכולם שותפים בה, מה עומד אחורי המעמד המדהים הזה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (2)

 

התשובה לכך פשוטה למדי: יש דבר אחד המשתף את כלל החוגים והעדים, והוא תורתינו הק' המסורה לנו מסיני שכולם שותפים בו. וביתר בהירות: המקצוע עליה עמלו שעות ארוכות, נבחנו, עד שהגיעו לרגע הגדול הזה שבה יכתרו בכתר הוראה על ראשם, מקצוע קשה כמקצוע של 'ריבית' שלא רבים זוכים לרדת לעומקה, הוא המשתף את כלל הלומדים יחד, והוא הנוסכת על פניהם אושר עילאי הנמצא רק על פניהם של תלמידי חכמים שכל חייהם מסורים לתורה, ואין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה בלבד.

המטרה המשותפת של כלל הלומדים שמכניס בהם ראש המפעל הגדול, הגאון ר' פנחס וינד שליט"א אב"ד לענייני ריבית, לההדיר ולרומם קרן ההלכה בהלכות ריבית, שבעבודתו הגדולה המושקע בשנים האחרונות בנושא זה מגיע דבר הריבית לכל מקום ולכל פנה נידחת, הוא המאחד את כל הלומדים השואבים מרוחו הגדולה וממריץ אותם להיות שותפים יחד לדבר ה', ולהגדיל תורה ולהאדירה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (3)

היטיב להגדיר זאת אחד הרבנים שליט"א במעמד, שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה בה נעשית דבר כזה, לתת היתר הוראה על מקצוע מסוים ולהושיב 180 רבנים לפסוק על נושא מסוים בלבד, אולם היודע כמה מורכבת היום הוא השאלות של ריבית, ובכמה שאלות יכול כל אחד בחור אברך אשה וכו' ליכשל בהלכותיה המרובים, מבין ש- 180 רבנים לא מספיק לענות לכל השואלים ברחבי הארץ והעולם, וכמה שמתרבית הידיעה בעולם על מושגי הריבית כך נצטרך להוסיף ולהושיב עוד ועוד רבנים המשיבים בהלכות אלו, כן ירבו וכן יוסיף.

אולם לבל נקדים את המאוחר, ונתאר הדברים כהוויתם: כשעתיים אחר צאת השב"ק נהרו כ-180 האברכים החשובים הזוכים כעת להתעטר בכתר ונזר ההוראה בהלכות ריבית, הם ומשפחותיהם לעבר אולם תמיר. עד מהרה התמלא האולם מפה לפה, כשעל כל שולחן שילוט מיוחד לאיזה קבוצה שייך השולחן. סעודת מלוה מלכה בשילוב שמחת התורה הוגשה כיד המלך כראוי לכבודה של תורה. שולחנות מיוחדות הוצבו עבור הורי הרבנים שבאו להשתתף ולרוות נחת מבנם שהגיע עד הלום.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (4)
את שולחן המזרח פיארו ראשי הבית הוראה וחברי הנשיאות, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א, הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א, הגאון רבי שלמה זעפרני שליט"א והגאון רבי מאיר שטיינברג שליט"א, שאף חילקו את התעודות לנבחנים החשובים.

אחריו נשא דברים הגאון ר' משה ברנסדופר שליט"א שבמילים קצרות בירך את הרב וינד ואת האברכים החשובים שיזכו להרבות הוראה בישראל, בציינו שהלכות ריבית הוא מהלכות הקשים שבתורה שלאו כל אדם זוכה לדעת על בוריים, ומצוה רבה להפיץ את דבר ה' בכל מקום. בין לבין פצחו הנבחנים בשירה ובריקודים של שמחה כשהם מביעים את שמחתם הגדולה ואת שמחת התורה הפורצת גבולות, ששם חלקם בין יושבי ביהמ"ד ואשרי מי שעמלם בתורה, שעה ארוכה נמשכו הריקודים כשלב כולם עולה על גדותם.

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א מראשי בית ההוראה, שיבח בדבריו את האברכים היגעים ולנים בעומקה של תורה, וזוכים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, בציינו את המודעות שהכניס הרב וינד לציבור הרחב בנושאים אלו, ובזכות זה ניצלים רבים מאיסור ריבית.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (5)

 

בהמשך המעמד הוסיפו ובאו גדולי הרבנים בארץ, שבאו לכבד את התורה, ולהעריך את המפעל הגדול והבית הוראה המפיץ דבר ה' בכל מקום, ביניהם הרב הראשי הראשל"צ, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הראשל"צ ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד ביד"צ בני ברק, הגאון רבי אברהם צבי דירנפלד שליט"א חבר ביד"צ מחזיקי הדת דחסידי בעלזא, הגאון רבי ישראל גנס שליט"א, הגאון רבי משה ברנסדופר שליט"א ראש בית הוראה 'קנה בושם', הגאון רבי יעקב כהן שליט"א רב ביהמ"ד 'רמת הצפון', הגאון רבי עמרם גרינוואלד שליט"א ראש ביהמ"ד ע"ש רבי עמרם חסידא, הגאון רבי שלום יוסף גלבר שליט"א, הרה"ג רבי יעקב לנדו מרבני גלאט הון, הגאון ר' יצחק כץ ועוד.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (6)

 

 

פתח והנחה את המעמד ברוב כשרון ותבונה הרב מרדכי שוורצבורד שגם הוא מהנבחנים ומגדולי המעש להפצת הלכות ריבית. את דבריו פתח בשבח והודיה להשי"ת שהחיינו קיימנו והגיענו לזמן הזה, ולא דבר של מה בכך להגיע לידי גמר, בהפצת דבר ה' וכיבד את הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א לשאת את דבריו. הרב עמאר בירך את כל הרבנים שיוכלו לפסוק כדת של תורה, ושיבח את פעלו של הרב וינד המרבה פעולות לתורה ובעיקר בהלכות אלו. בין דרשה לדרשה התחלקו הקבוצות לקבל את תעודת ההוראה מידי ראש בית ההוראה הגר"פ וינד כאשר המנחה קורא לכל נבחן בנפרד לקבל את התעודה ולהתברך מפי ראשי בית הוראה, שבירכו בברכה נרגשת כל אברך שקיבל את התעודה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (7)

 

בקשב רב נשמעו דבריו של ראב"ד ביד"צ בני ברק הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א בציינו את פסק הרמב"ם שאסור לפסוק במקצוע אחת בלא שיהיה בקי בשאר מקצועות התורה, ולכן יש לדרבן את האברכים להיות בקי גם בשאר המקצועות, וציין לשבח את הרעיון להדריך ת"ח להיות בקי במקצוע אחת בעומק וברוחב, שמרבה את אהבת התורה, והשאיפות לכל התורה.

הס הושלך באולם עת נכנס הרב הראשי הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, ובדברים נרגשים שנשא סיפר כמה אביו מרן הראשל"צ הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל מסר נפשו כדי להציל את העם מאיסור ריבית, ואף ניסח בעצמו נוסח ההיתר עיסקא לבנק הפועלים, וכן הסביר שאיסור ריבית הוא איסור שכלי ולא חוק בלא טעם כי אם אין לו סיכון אסור לו להרוויח. כמו כן ציין לשבח את גודל מפעל הבית הוראה שמביא דבר ה' בכל מקום ולעומד בראשה שמרבה פעלים לתורה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (8)

 

אחריו קרא המנחה את ראש בית ההוראה הגר"פ וינד שליט"א לשאת את דבריו לרגל המעמד. הרב וינד ריתק את הקהל בנתינת הוראות חשובות ונחוצות לרבנים החדשים שנתמנו כעת בהסבירו את גדול האחריות המוטל על הפוסק בעניינים חשובים אלו שאין זה דבר של מה בכך, ולעומת זאת ציין את הזכות הגדולה לזכות את הרבים ולהרבות את כבוד התורה, וכבוד ההלכה, והדריך את העונים שאין צריך לפסוק את השאלה לבד אלא צריך לשאול את כל פרטי המציאות של השואל שהרבה פעמים רואים שיש הרבה יותר חששות מעצם השאלה ששאל. הרב שליט"א סיים בתפילה לה' שיזכה לממש את שאיפתו רבת השנים שבכל ת"ת, בית ספר, סמינר, יכניסו הלכות אלו בתוך הלימודים הקבועים במוסד, שזהו משאת נפשו והדרך להרבות המודעות להלכות אלו.

בין לבין הוקרא את המכתב המרגש ששלח כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א לכבוד המעמד, המציין שאיסור ריבית הוא סגולה ליראת שמים ולכל הברכות, ואף מברך את ראש בית ההוראה שפועל גדולות ונצורות להציל את העם מאיסור ריבית.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (9)

במילים נרגשות הביא הגאון רבי אברהם דירנפלד שליט"א ראש כוללי עיון דחסידי בעלזא באר"י וחבר הביד"צ מחזיקי הדת, את דברי הרה"ק הסטייפלער זצ"ל שאמר להגאון ר' יעקב גלינסקי זצ"ל שכל פעולה שהאדם עושה להציל נפש יהודי משמד, גורם להוסיף יהודים יראים ושלמים, ועל ידי זה ניצולים מכל גזירה רעה, ובזה הסביר שכל פעולה שעושים להרבות כבוד התורה וההלכה מרבה ומוסיף להציל המון עם מאיסורים ומתרבה עי"ז כבוד התורה. כמו כן סיפר בהתרגשות שלפני 15 שנה כששמע את החזון של הרב וינד להפיץ את דבר הריבית, לא האמין עד כמה אפשר לעשות את זה, ועכשיו כשרואים התגשמותו בפועל, הרי זה מעיד שפעולתיו נעשים לשמה ולמען הרבות כבוד התורה.

בסוף הסעודה נשמעו דבריו הנרגשים של הרב ישראל גנס שבין הנבחנים ישנם גם אחד מנכדיו שנתעטר היום בכתר ההוראה, הרב גנס בירך את הנבחנים וציין את עמל התורה שהיה צריך כל נבחן לעבור, ואין זה דבר של מה בכך, והביא גם דברי תורה מהפרשה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (10)

הגאון ר' עמרם גרינוולד אש ביהמ"ד ע"ש עמרם חסידא חילק בעצמו את התעודות לתלמידיו חברי הכולל שהשתתפו בלימוד השימוש של הבית הוראה. הרב גרינוולד המוסר את נפשו למען לימוד התורה של האברכים ולהרבות כבוד ההוראה בישראל עומד בקשר הדוק עם הרב וינד ומדרבן את תלמידיו לקנות את קניון ההוראה באיסור ריבית ע"י הבית הוראה, וביום הזה קצר את פירותיו בראותו עשרות מתלמידיו שקיבלו היתר הוראה.

בשעה מאוחרת הסתיים המעמד מתוך שבח והודיה להשי"ת ובתפילה שיזכו הרבנים להרבות כבוד התורה וכבוד ההוראה ושלא תצא מכשול מתחת ידם, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה (11)

3 תגובות

בבמה זאת צריכים להודות להרב פנחס וינד על המהפכה שהוא עושה. ממש מקדש שם שמים בעולם!!! חורש את כל הארץ ללמד לבני ישראל את ההלכות הנחוצות שאין משנה לו בברירות שיש לו בהלכות אלו!!!

מדהים מדהים!!!!
כל הכבוד!!!

020501595 המספר של קו הריבית של הרב וינד לכל השאלות בהלכות רבית….

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן