אתמולהחלו העבודות להסרת מבנה בית המדרש הגדול הוותיק בקריית ויז'ניץ בבני ברק זאת לקראת הקמת בית המדרש החדש "בית ויז'ניץ". תיעד שוקי לרר

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (1) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (2) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (3) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (4) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (5) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (6) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (7) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (8) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (9) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (10) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (11) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (12) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (13) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (14) ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול (15)

לאחר 30 שנים: בית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ ייבנה מחדש