רבבות השתתפו היום בעצרת המחאה על פני רחוב בר אילן בירושלים במחאה על חילול בית הכנסת בעיר ערד • בראש העצרת צעדו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א • צילום: שוקי לרר

עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (1) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (2) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (3) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (4) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (5) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (6) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (7) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (8) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (9) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (10) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (11) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (12) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (13) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (14) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (15) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (16) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (17) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (18) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (19) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (20) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (21) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (22) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (23) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (24) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (25) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (26) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (27) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (28) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (29) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (30) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (31) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (32) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (33) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (34) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (35) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (36) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (37) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (38) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (39) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (40) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (41) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (42) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (43) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (44) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (45) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (46) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (47) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (48) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (49) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (50) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (51) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (52) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (53) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (54) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (55) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (56) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (57) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (58) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (59) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (60) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (61) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (62) עצרת ירושלים ערד כסלו תשע''ז (63)

גלריה ראשונה: הרבבות בעצרת המחאה בירושלים