בְמַקְהֲלוֹת רִבְבוֹת • גלריה מרהיבה ממעמד יום ההצלה כ"א כסלו בחצר הקודש סאטמאר

צפו בגלריה ענקית ממעמד כ''א כסלו יום ההצלה של כ''ק מרן הרה''ק בעל הדברי יואל מסאטמאר זיע''א מציפורני הנאצים ימ''ש • רבבות חסידי סאטמאר מכל רחבי ארה''ב בראשות כ''ק אדמו''ר מסאטמאר שליט''א התכנסו באולם הענקי ניו סטעיט ארמערי בשכונת ווילאמסבורג לציין ולהודות לה' יתברך על חסדו הגדול • באותו מעמד נערך כינוס הצלה למוסדות סאטמאר בפתיחת קמפיין 5 מליון דולר להצלת המוסדות • צילום יוסי גאלדבערגער - SOS IMEGS

כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (1) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (2) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (3) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (4) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (5) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (6) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (7) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (8) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (9) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (10) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (11) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (12) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (13) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (14) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (15) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (16) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (17) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (18) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (19) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (20) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (21) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (22) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (23) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (24) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (25) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (26) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (27) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (28) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (29) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (30) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (31) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (32) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (33) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (34) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (35) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (36) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (37) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (38) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (39) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (40) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (41) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (42) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (43) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (44) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (45) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (46) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (47) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (48) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (49) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (50) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (51) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (52) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (53) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (54) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (55) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (56) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (57) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (58) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (59) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (60) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (61) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (62) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (63) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (64) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (65) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (66) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (67) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (68) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (69) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (70) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (71) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (72) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (73) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (74) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (75) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (76) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (77) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (78) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (79) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (80) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (81) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (82) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (83) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (84) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (85) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (86) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (87) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (88) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (89) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (90) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (91) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (92) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (93) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (94) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (95) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (96) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (97) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (98) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (99) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (100) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (101) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (102) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (103) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (104) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (105) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (106) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (107) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (108) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (109) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (110) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (111) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (112) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (113) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (114) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (115) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (116) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (117) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (118) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (119) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (120) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (121) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (122) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (123) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (124) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (125) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (126) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (127) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (128) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (129) כ''א כסלו סאטמאר ארה''ב תשע''ז (130)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *