צפו ביקור בזק ורב רושם של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א שהגיע במיוחד בשליחות קודש ע"י אביו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א להשתתף בשמחת נישואי בת מנכ"ל מוסדות בעלזא בלונדון ה"ה הרה"ח רבי אהרן קליין שליט"א בונה ומקים בנייני המוסדות.

הרה"צ שליט"א ביקר בבניינים הנבנים והולכים ובס"ד לקראת הגמר בקרוב, והביע את התפעלותו מהיקף גודל וקצב הבניה המהיר, וכן מיופי ופאר ההשקעה האדירה למען צאצאנו כבוד שמים וכבוד בית בעלזא, והאציל מברכותיו שהשי"ת יעזור שנוכל בקרוב לברך על המוגמר ללא שום מניעות מתוך הרחבת הדעת.
כמו"כ ערך ביקור מיוחד בהיכל הישיבה הקדושה.
בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (1)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (2)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (3)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (4)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (5)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (6)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (7)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (8)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (9)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (10)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (11)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (12)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (13)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (14)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (15)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (16)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (17)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (18)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (19)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (20)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (21)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (22)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (23)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (24)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (25)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (26)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (27)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (28)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (29)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (30)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (31)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (32)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (33)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (34)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (35)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (36)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (37)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (38)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (39)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (40)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (41)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (42)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (43)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (44)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (45)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (46)

בעלזא לונדון • הרהצ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור בזק (47)