עשרות רבות של בחורים ממדרשות 'לב לאחים' בחיפה בעתלית ובטירת הכרמל הגיעו בשבוע שעבר להתברך במעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א • הרב מנחם קפלן רכז 'לב לאחים' בצפון סקר בפני האדמו"ר את פעילות 'לב לאחים' באיזור הצפון ולאחמ"כ בירך האדמו"ר את הבחורים כשלחלקם עודד האדמו"ר ללכת לראות ישיבות קדושות ואכן כבר בשבת זו מספר בחורים מהמדרשייה בעתלית הלכו לישיבת רינת אהרן בחיפה. • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (1) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (2) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (3) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (4) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (5) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (6) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (7) לב לאחים אצל האדמור מסערט ויז'ניץ (8)