ישיבת תומכי תמימים ראשל"צ: אירוע השקת סדרת 'פניני התניא' על לקוטי אמרים

אירוע רב-רושם נערך בהמשך לאירועי ראש השנה לחסידות, במוצאי איסרו-חג-הגאולה יום רביעי כ"א כסלו בישיבת תומכי תמימים בקרית קאליב ראשל"צ • מעמד מרגש לכבוד סיום סדרת הספרים - 'פניני התניא' על לקוטי אמרים, מתוך הערכה כנה למחבר הספרים - הרה"ח חיים לוי"צ שי' גינזבורג משפיע בישיבה על השקעתו האדירה בפרוייקט זה - להנגיש ללומד בן-ימינו את ספר התניא מתורגם לעברית מדוברת.

המונים השתתפו במעמד המרגש לכבוד סיום סדרת הספרים – 'פניני התניא' על לקוטי אמרים, מתוך הערכה כנה למחבר הספרים – הרה"ח חיים לוי"צ שי' גינזבורג, על השקעתו האדירה בפרוייקט זה – להנגיש ללומד בן-ימינו את ספר התניא מתורגם לעברית מדוברת, כפי שהוא מואר בחידושים הנפלאים של הדור השביעי, דבר דבור על מקומו.

אירוע רב-רושם זה נערך בהמשך לאירועי ראש השנה לחסידות, במוצאי איסרו-חג-הגאולה יום רביעי כ"א כסלו, בישיבת תומכי תמימים בקרית קאליב ראשל"צ.

השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (6)

זכתה הישיבה וזכו תלמידיה המתבשמים מידי יום משיעורי התניא של הרב גינזבורג משפיע הישיבה, להיות גורם מכריע להשלמת סדרה זו הכתובה בשפה קולחת, כדברי חז"ל "מתלמידי יותר מכולם".

האירוע שהתחיל בשעה 7 בערב, המשיך מתוך התוועדות חסידים לבבית סביב שולחנות ערוכים בהשתתפות רבים מאנ"ש. לאורך כל הערב נראו פנים חדשות ללא הפסקה, כמעט עד אור הבוקר.

את החלק הרשמי הנחה הרב יואל פרידמן מכפר חב"ד – הידוע כפה מפיק מרגליות, אשר תיבל בטוב-טעם בין גברא לגברא בדברים המעוררים את הלב.

קהל המשתתפים שתו בצמא את הדברים היוצאים מן הלב של הרבנים החשובים: הרב בן-ציון גרוסמן ממגדל העמק – על תפקידו החשוב של המחבר שפועל ללא לאות להחדרת האמונה בפנימיות בתקופתנו זו.

השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (1)

הרב משה נחשוני רב מרכז ראשל"צ ומנהל מחלקת הכשרות – חשף את הקשר העמוק בינו למחבר עוד מימי ילדותם, כחברים בלב ונפש בת"ת. כמו"כ גילה שזכה בחלוקת דולרים בשנת ה'תנש"א להתברך בהאי לישנא: "יפוצו מעיינותיו חוצה", ואיחל זאת גם למחבר.

השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (4)

לאחר-מכן ביאר בטוב טעם הרב מרדכי צבי דוברבסקי רב קהילת חב"ד ראשל"צ – את מעלת החודש השלישי בו ניתנה תורה, ואת מעלת החודש השלישי לחודשי החורף בגילוי פנימיות התורה, בחיבור עליונים ותחתונים כאשר האור האלוקי הנעלה נקלט בשכל האדם עד שמשפיע להנהגה כדבעי.

גולת הכותרת היתה דברי המחבר בעצמו, הרב חיים לוי"צ גינזבורג משפיע הישיבה – ששיתף את הקהל במענות שזכה לקבל מהרבי על כל צעד ושעל בהוצאת ספרים אלו. מפאת קוצר הזמן לא הספיק להרים את כל המופתים המתגלגלים, אלא הסתפק בכמה דוגמאות, הממחישות את ההנהגה של גילוי אלוקות במוחש, אליה זוכים גם בתקופת העלם והסתר זו.

בהזדמנות זו הרב זלמן נוטיק משפיע בישיבה – הודה לה' על החלמתו והצלתו מהאירוע הרפואי שעבר עליו לאחרונה, והבהיר שטרח לבוא כדי להוקיר ולהעריך את ההשקעה המיוחדת בסדרת 'פניני התניא'.

השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (9)

החלק הרשמי של האירוע ננעל בדבריו של ראש הישיבה – הרב שמעון ויצהנדלר שחשף באמנות יתרה מקורות מרתקים למהותו של ספר התניא, שמתוכם עולה שאין די בלימוד עיוני גרידא, אלא חיונית ביותר ההכרה והצורך בהתקשרות לרבותינו נשיאנו כדי שהלימוד יפעל על הלומד, כפי שזה מודגש בסדרה 'פניני התניא' ללא הרף. כמו"כ הזכיר את סיומו של המבוא לכרך י"ב באגרות קודש, שם נערכת השוואה מדהימה בין ספר התניא לכרכי האגרות קודש.

עוד נטלו חלק בהתוועדות:  מלוד, שתיאר בצורה נפלאה את התקרבותו לחב"ד בשנות היו"דים בעקבות התמדה בשיעורי התניא, והמענות המופלאות אליהם זכה השבוע בעקבות דיווח אודות התוועדויות י"ט כסלו. הרב יעקב לנצ'נר מרחובות שעשרות שנים רותם את הטכנולוגיה לעבודת ה' בהפצת המעיינות דרך מערכת נחייג ונשמע, שיתף את הקהל בחוויות מימי הבראשית של המערכת, כאשר הרב גינזבורג טרח לבוא בעקביות בשעות לא שעות כדי להקליט את שיעורי התניא היומי. הרב מנחם מענדל פרידמן מאור יהודה ביאר שעבודת ה' היא לעשות את הנדרש מאתנו, ולא את מה שנוח לנו יותר.

הצלחת האירוע בסיעתא דשמיא, נזקפת במיוחד למנכ"ל הישיבה הרב יואל רוזן ולתלמידים התמימים שנרתמו כולם כאחד ופעלו ללא לאות.

על הפנמת חשיבות סדרת 'פניני התניא', תעיד העובדה שסטים רבים, ועוד כמות עצומה של ספרים מתוך הסדרה ובמיוחד כרך י"א נרכשו ע"י המשתתפים טרם צאתם לדרכם. כדי להביא את הדברים באופן מוצלח בחיי היום-יום.

השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (2) השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (3) השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (5) השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (7) השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (8) השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (10) השקת פניני התניא ישיבת חב''ד ראשל''צ (11)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו