קהל רב השתתף בשמחת התנאים לבת זקוניו של כ"ק האדמו''ר מספינקא שליט"א החתן בן הגה"צ רבי ישכר בעריש פריעדמאן שליט"א אב"ד בית ישראל סידערהורסט בן אב"ד אולם שליט"א וחתן הגה"צ רבי משה סופר אב"ד פאפא י-ם • צילום: JDN

ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (1) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (2) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (3) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (4) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (5) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (6) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (7) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (8) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (9) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (10) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (11) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (12) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (13) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (14) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (15) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (16) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (17) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (18) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (19) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (20) ספינקא ארה''ב אירוסי הבת הצעירה (21)