צפו במראות ליל א' דחנוכה במעמד ההדלקה בחצר הקודש טשארנאביל ע"י כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א בהיכל בית מדרשו, כשמקהלת החסידות מנעימה את המעמד • צילום: שוקי לרר

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (1)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (2)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (3)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (4)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (5)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (6)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (7)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (8)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (9)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (10)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (11)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (12)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (13)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (14)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (15)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (16)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (17)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (18)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (19)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (20)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (21)

טשארנאביל האדמו''ר בהדלקת נר ראשון דחנוכה (22)