ברגשי שמחה וקורת רוח נערך ברוב פאר והדר מעמד חלוקת תעודות לתלמידי ת"ת "כלל חסידי" שע"י מוסדות הבעש"ט בפתח תקוה. מצטייני מפעל "ובהם נהגה" - צילום: שוקי לרר

חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (1) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (2) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (3) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (4) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (5) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (6) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (7) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (8) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (9) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (10) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (11) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (12) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (13) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (14) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (15) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (16) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (17) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (18) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (19) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (20) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (21) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (22) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (23) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (24) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (25) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (26) חלוקת תעודות ת''ת כלל חסידי פתח תקוה (27)