קהל רב השתתף בכינוס הודאה לרגל כ"א כסלו יום הצלת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר זי"ע ע"י "חבורת לקח טוב" בארה"ק לבחורי הישיבות בני חו"ל - צילום: שמואל דריי

כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (1) כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (2) כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (3) כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (4) כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (5) כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (6) כא כסלו חבורת לקח טוב תשע''ז (7)