ילדי תלמוד התורה שטפנשט התברכו היום (שלישי) נר שלישי דחנוכה אצל כ"ק האדמו"ר מסדיגורה שליט"א • האדמו"ר מסדיגורה נשא דברים במעלת החנוכה וכיבד את הגרא"י סלמון רב קהל שטפנשט לדבר שציין שהביקור פה בחנוכה החל כמסורת עוד אצל האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' מסדיגורא זי"ע • צילום: בעריש פילמר

במהלך המעמד, חילק האדמו"ר לילדי ת"ת את מעות חנוכה, בסיום כתב האדמו"ר את האות האחרונה בס"ת שיוכנס בשבוע הבא למכינה לישיבה קטנה שטפנשט באלעד.

באירוע נכחו הרה"ג רבי אברהם יעקב סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט, הרב מנחם וייס המנהל החנוכי וכל צוות החינוכי של הת"ת והמחנך הרב הומינר.

מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (1) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (2) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (3) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (4) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (5) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (6) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (7) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (8) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (9) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (10) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (11) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (12) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (13) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (14) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (15) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (16) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (17) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (18) מסיבת חנוכה שטפנשט בסדיגורא תשע''ז (19)