צפו במראות ליל ד’ דחנוכה ממעמד ההדלקה בחצר הקודש שומרי אמונים על ידי כ”ק האדמו”ר שליט”א • צילום: שוקי לרר

שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (1) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (2) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (3) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (4) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (5) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (6) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (7) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (8) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (9) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (10) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (11) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (12) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (13) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (14) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (15) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (16) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (17) שומרי אמונים חנוכה תשע''ז (18)