צפו בגלריה ממעמד הדלקות נר חנוכה ע"י כ"ק האדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א כשהוא חבוש לראשונה ב'קאלפיק' כמנהג בית אבותיו הק' • לאחר ההדלקה שוררומניגוני בית ויזניץ ובהלל והודאה • בעריכת השולחן נשא האדמו"ר מדברי קדשו בענינא דיומא • צילום: שוקי לרר

שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (1) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (2) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (3) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (4) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (5) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (6) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (7) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (8) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (9) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (10) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (11) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (12) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (13) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (14) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (15) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (16) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (17) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (18) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (19) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (20) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (21) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (22) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (23) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (24) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (25) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (26) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (27) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (28) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (29) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (30) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (31) שאץ ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (32)