כ”ק אדמו”ר מדאראג שליט”א עורך מידי ערב את מעמד ההדלקה בבית מדרשו ברח’ רבי יצחק נפחא בבני ברק בהשתתפות מאות חסידים ותלמידים • צילום: שוקי לרר

דאראג חנוכה תשע''ז (1) דאראג חנוכה תשע''ז (2) דאראג חנוכה תשע''ז (3) דאראג חנוכה תשע''ז (4) דאראג חנוכה תשע''ז (5) דאראג חנוכה תשע''ז (6) דאראג חנוכה תשע''ז (7) דאראג חנוכה תשע''ז (8) דאראג חנוכה תשע''ז (9) דאראג חנוכה תשע''ז (10) דאראג חנוכה תשע''ז (11) דאראג חנוכה תשע''ז (12) דאראג חנוכה תשע''ז (13) דאראג חנוכה תשע''ז (14) דאראג חנוכה תשע''ז (15) דאראג חנוכה תשע''ז (16) דאראג חנוכה תשע''ז (17) דאראג חנוכה תשע''ז (18) דאראג חנוכה תשע''ז (19) דאראג חנוכה תשע''ז (20) דאראג חנוכה תשע''ז (21) דאראג חנוכה תשע''ז (22) דאראג חנוכה תשע''ז (23) דאראג חנוכה תשע''ז (24)

הדלקת נר ראשון על ידי האדמו"ר מדאראג | תיעוד