צפו במראות ליל ג’ דחנוכה ממעמד ההדלקה בחצר הקודש זוטשקא על ידי כ”ק האדמו”ר מזוטשקא שליט”א • צילום: שוקי לרר

זוטשקא חנוכה תשע''ז (1) זוטשקא חנוכה תשע''ז (2) זוטשקא חנוכה תשע''ז (3) זוטשקא חנוכה תשע''ז (4) זוטשקא חנוכה תשע''ז (5) זוטשקא חנוכה תשע''ז (6) זוטשקא חנוכה תשע''ז (7) זוטשקא חנוכה תשע''ז (8) זוטשקא חנוכה תשע''ז (9) זוטשקא חנוכה תשע''ז (10) זוטשקא חנוכה תשע''ז (11) זוטשקא חנוכה תשע''ז (12) זוטשקא חנוכה תשע''ז (13) זוטשקא חנוכה תשע''ז (14) זוטשקא חנוכה תשע''ז (15) זוטשקא חנוכה תשע''ז (16) זוטשקא חנוכה תשע''ז (17) זוטשקא חנוכה תשע''ז (18) זוטשקא חנוכה תשע''ז (19) זוטשקא חנוכה תשע''ז (20)