מידי ערב בימי החנוכה מדליק כ"ק אדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א בפתח חדרו הסמוך לבית המדרש בשכ' בית ישראל בהשתתפות מאות חסידים • צילום: שוקי לרר

פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (1) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (2) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (3) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (4) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (5) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (6) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (7) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (8) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (9) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (10) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (11) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (12) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (13) פינסק קרלין חנוכה תשע''ז (14)