המונים מצטופפים מידי ערב בביתו של שר התורה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ברחוב רשב"ם בב"ב לחזות בעת הדלקת נר חנוכה • צילום: שוקי לרר

הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (1) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (2) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (3) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (4) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (5) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (6) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (7) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (8) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (9) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (10) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (11) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (12) הגר''ח קנייבסקי חנוכה תשע''ז (13)