מידי ערב מגיעים תלמידים רבים לחזות במעמד הדלקת נרות חנוכה אצל מרן הגרב''ד פוברסקי ר''י פוניבז' • צילום: שוקי לרר

הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (1) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (2) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (3) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (4) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (5) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (6) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (7) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (8) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (9) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (10) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (11) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (12) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (13) הגרב''ד פוברסקי חנוכה תשע''ז (14)