צפו בתיעוד ממעמד הדלקת נרות חנוכה ע"י הגרמ"צ ברגמן שליט"א בנר רביעי של חנוכה במעונו בבני ברק• צילום: שוקי לרר

הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (1) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (2) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (3) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (4) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (5) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (6) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (7) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (8) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (9) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (10) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (11) הגרמ''צ ברגמן חנוכה תשע''ז (12)