לקראת חג החנוכה נערך האירוע השנתי הענק בשם "צ'ילוועק גוד" – איש השנה, בהשתתפות 6,000 איש באולם האירועים היוקרתי בתוך הקרמלין שבמרכז מוסקבה, בהשתתפות האמנים "האחים גת" וישי ריבו.

האירוע נערך ע"י "איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה" ובמהלכו ניתנים פרסי הוקרה מיוחדים למספר אישים נבחרים במיוחד, שעשו במהלך השנה שחלפה דבר משמעותי למען יהדות ויהודי רוסיה, כל תחומי החיים.

האירוע נפתח בדבריו של הרב הראשי של רוסיה השליח הרב בערל לאזאר, שהזכיר את הפעם הראשונה שהוא עמד על במה זו, בדיוק לפני 25 שנה, עת שידרו מהמקום ישירות ל770 וזכו שהרבי צפה באירוע חנוכה שנערך במקום הזה. הרב הראשי קרא לציבור להשתתף באירועי חנוכה ולהדר בהדלקת נרות חנוכה באופן אישי.

הפרסים חולקו לנבחרים, ע"י הרב הראשי הרב לאזאר, נשיא איגוד הקהילות ברוסיה הרב אלכסנדר ברדה, דובר האיגוד הרב ברוך גורין ועוד.

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (2)

 

 

 

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (7)

 

 

 

 

 

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (13)

 

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (15)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (16)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (17)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (18)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (19)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (20)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (21)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (22)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (23)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (24)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (25)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (26)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (27)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (28)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (29)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (30)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (31)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (32)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (33)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (34)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (35)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (36)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (37)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (38)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (39)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (40)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (41)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (42)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (43)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (44)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (45)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (46)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (47)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (48)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (49)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (50)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (51)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (52)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (53)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (54)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (55)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (56)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (57)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (58)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (59)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (60)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (61)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (62)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (63)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (64)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (65)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (66)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (67)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (68)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (69)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (70)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (71)

6,000 איש באירוע השנתי צ'ילוועק גוד שנערך בקרמלין לקראת חנוכה (72)