בחצרות חסידים כבר נודעו בשערים זמירותיהם העריבות של בעלי המנגנים מחצר הקודש נדבורנה, שכבר הטביעו את חותמם על הנגינה החסידית עם ניגונים שהפכו זה מכבר לנכסי צאן ברזל בכל קצווי תבל.

 

לרגל ימי החנוכה מוגשים בזאת שני יצירות מרהיבות על פיוטי החנוכה – הנרות הללו ומעוז צור – פרי יצירתו של הרה"ח ר' מנחם אלבום הי"ו מגדולי המלחינים בחצר הקודש נדבורנה.
על הביצוע מופקדים כמובן מקהלת חסידי נדבורנה שגם היא כבר נודעת בשערים, ועל העיבוד הווקאלי המדהים מופקד אבי המנצחים בדורינו הרה"ח ר' הערשל בריסק מנצח נמקהלת חסידי נדבורנה

האזינו ליצירות הנפלאות 'הנרות הללו' ו'מעוז צור' בהפקה ווקאלית נדירה של מקהלת חסידי נדבורנה
הנרות הללו:

 

מעוז צור: