צפו במראות חג החנוכה תשע"ז - מעמד הדלקת הנרות בחצר הקודש קאליב על ידי כ”ק האדמו”ר מקאליב שליט”א זקן האדמורי"ם. לאחר המעמד חילק האדמו"ר דמי חנוכה ונשא מדברות קודשו.


קאליב חנוכה תשע''ז (1)

קאליב חנוכה תשע''ז (2)

קאליב חנוכה תשע''ז (3)

קאליב חנוכה תשע''ז (4)

קאליב חנוכה תשע''ז (5)

קאליב חנוכה תשע''ז (6)

קאליב חנוכה תשע''ז (7)

קאליב חנוכה תשע''ז (8)

קאליב חנוכה תשע''ז (9)

קאליב חנוכה תשע''ז (10)

קאליב חנוכה תשע''ז (11)

קאליב חנוכה תשע''ז (12)

קאליב חנוכה תשע''ז (13)