הגה"צ רבי דב קוק שליט"א טבריה הגיע היום לביקור אצל דודו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מאחר שאינו חש בטוב ברגלו • מרן שר התורה בירך אותו ואיחל לו רפואה שלימה בקרוב • לאחר מכן הצטרף לתפילת מנחה עם מרן שר התורה שליט"א • ומשם הגיע לביקור בביתו של הרב ד"ר משה רוטשילד ברח' אלישע בב"ב • הצלם דוד זר התלווה אליו ותיעד את הרגעים המיוחדים.

הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (1) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (2) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (3) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (4) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (5) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (6) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (7) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (8) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (9) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (10) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (11) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (12) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (13) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (14) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (15) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (16) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (17) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (18) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (19) הרב דב קוק אצל הגר''ח קנייבסקי (20)