במעונו של הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישבת קרית מלך בבני ברק נערכה מסיבת חנוכה בהשתתפות אברכי הישיבה • צפו בתמונות שצילם שוקי לרר

רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (1) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (2) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (3) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (4) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (5) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (6) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (7) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (8) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (9) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (10) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (11) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (12) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (13) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (14) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (15) רבי שמואל יעקב בורנשטיין מסיבת חנוכה תשע''ז (16)