כמידי שנה התקבצו אלפי חסידי ברסלב בשבת חנוכה סמוך לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע"א כפי הנהוג במסורת של חסידות ברסלב • צפו בהכנת החלות עבור ציבור האלפים (בכשרות רב הקהילה הר"ר יעקב ג'אן ובפיקוח משגיח צמוד ובניפוי כל הקמח.) הכשרת המקום לציבור העולים, בהדלקת הנרות ועוד • במקום שהה הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א • צילום: ברסלב live

שבת חנוכה תשע''ז אומן (1) שבת חנוכה תשע''ז אומן (2) שבת חנוכה תשע''ז אומן (3) שבת חנוכה תשע''ז אומן (4) שבת חנוכה תשע''ז אומן (5) שבת חנוכה תשע''ז אומן (6) שבת חנוכה תשע''ז אומן (7) שבת חנוכה תשע''ז אומן (8) שבת חנוכה תשע''ז אומן (9) שבת חנוכה תשע''ז אומן (10) שבת חנוכה תשע''ז אומן (11) שבת חנוכה תשע''ז אומן (12) שבת חנוכה תשע''ז אומן (13) שבת חנוכה תשע''ז אומן (14) שבת חנוכה תשע''ז אומן (15) שבת חנוכה תשע''ז אומן (16) שבת חנוכה תשע''ז אומן (17) שבת חנוכה תשע''ז אומן (18) שבת חנוכה תשע''ז אומן (19) שבת חנוכה תשע''ז אומן (20) שבת חנוכה תשע''ז אומן (21) שבת חנוכה תשע''ז אומן (22) שבת חנוכה תשע''ז אומן (23) שבת חנוכה תשע''ז אומן (24) שבת חנוכה תשע''ז אומן (25) שבת חנוכה תשע''ז אומן (26) שבת חנוכה תשע''ז אומן (27) שבת חנוכה תשע''ז אומן (28) שבת חנוכה תשע''ז אומן (29) שבת חנוכה תשע''ז אומן (30) שבת חנוכה תשע''ז אומן (31) שבת חנוכה תשע''ז אומן (32) שבת חנוכה תשע''ז אומן (33) שבת חנוכה תשע''ז אומן (34) שבת חנוכה תשע''ז אומן (35) שבת חנוכה תשע''ז אומן (36) שבת חנוכה תשע''ז אומן (37)