קהל רב השתתף אמש (מוצש"ק) זאת חנוכה במעמד הדלקת נרות חנוכה אצל כ''ק אדמו''ר משומרי אמונים שליט''א בבית מדרשו ברח' שפת אמת בב''ב • לאחר ההדלקה ערך האדמו''ר את מעמד שריפת הפתילות ברחבת בית מדרשו ונשא מדברות קדשו • צילום שוקי לרר

שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (1) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (2) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (3) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (4) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (5) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (6) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (7) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (8) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (9) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (10) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (11) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (12) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (13) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (14) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (15) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (16) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (17) שומרי אומנים שריפת הפתילות תשע''ז (18)