מרן הראשון לציון בטקס הערכת עובדים מצטיינים בבתי הדין הרבניים: "תפקידכם להפיץ אור ולהאיר פנים למתדיינים ולציבור כולו" • "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. בתקופה שלנו זה לא ילך במלחמות, בהפגנות ובצעקות, כמה שאפשר כדי לקרב ולהראות מה זה היופי של התורה"

באירוע מיוחד שהתקיים אמש, נר שישי של חנוכה, באולם שרתון סיטי טוואר ברמת גן, נערך טקס חלוקת תעודות לעובדים מצטיינים בבתי הדין הרבניים. את האירוע כיבד בנוכחותו נשיא בית הדין הגדול, הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א וכן מנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי, יו"ר נציגות הדיינים ואב"ד אשדוד הרה"ג משה אמסלם שליט"א, סמנכ"ל בתי הדין מר שמואל יוסף, היועץ המשפטי בפועל עו"ד מיכאל אביטל, מזכירים ראשיים, מנהלי מחלקות, גמלאים וכלל עובדי בתי הדין.

את האירוע הנחה מר שמעון רוקח שכיבד את הרה"ג משה אמסלם שליט"א לשאת דברי פתיחה. אחריו נשא דברים סמנכ"ל בתי הדין הרבניים מר שמואל יוסף שהודה למארגני הכנס החשוב, ושיבח את פעילותו של מנהל בתי הדין הרב שמעון יעקבי שקידם משמעותית את בתי הדין בשנה האחרונה כשהשינוי המבורך ניכר לעין כל.

לאחר מכן נשא דברים מנהל בתי הדין הרב שמעון יעקבי, שהדגיש בדבריו את ההבדל בין חג הפורים לבין חג החנוכה, כשההבדל בין המלחמה על הנפש לבין המלחמה על הגוף, כשבשניהם אירעו ניסים עליהם אנו מודים עד היום הזה. הרב יעקבי הודה למרן הראשון לציון נשיא בית הדין שכיבד את המעמד בהשתתפותו, וציין כי למרות שכלל עובדי בתי הדין הינם מצטיינים, במעמד זה מובעת הערכה והוקרה לעובדים שעשו מעל ומעבר וקידשו שם שמיים במעשיהם למען בתי הדין בפרט ולמען הכלל כולו.

את המשא המרכזי כובד לשאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, שפתח במעלתם של ימי החנוכה, והדגיש בדבריו את ההבדל בין שיטת בית שמאי שמדליקים בתחילה שמונה נרות ופוחתין והולכין, לבין שיטת בית הלל שמוסיף והולך. "בתקופת ההשכלה הנוראה, שבתקופה זו היה חיוני לנהוג בשיטת "בית שמאי" כדי למחות ולהתנגד בכל הכוח לשיטת ההשכלה ללא פשרות, להדליק מיד שמונה נרות, אך יש תקופות בעם ישראל שזה לא יצליח בצורה כזאת, יש תקופות של בית הלל, קודם כל תדליק נר אחד, תקים עוד שיעור תורה אחד, עוד תלמוד תורה, עוד מקווה, עוד בית כנסת אחד, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, וזו התקופה שלנו, בתקופה שלנו זה לא ילך במלחמות, בהפגנות ובצעקות, כמה שאפשר כדי לקרב ולהראות מה זה היופי של התורה והיהדות, מבחינת "טעמו וראו כי טוב השם", וזהו התפקיד העיקרי שלכם, עובדי בתי הדין, להאיר פנים ולקבל בסבר פנים יפות את המתדיינים".

מרן הראשון לציון סיים את דבריו והוסיף "אתם עובדים בבתי הדין ומקבלים את המתדיינים בהתחלה, עוד לפני שמגיעים אל הדיינים, חובתכם להראות להם מאור פנים, כי אתם הפנים של בתי הדין ושל היהדות".

בסיומו של הטקס הוזמנו אל בימת הכבוד העובדים המצטיינים, כשמרן הראשון לציון מברכם שימשיכו לקדש שם שמיים ולראות ברכה והצלחה במעשיהם.

212A3621

212A3257

212A3437

212A3507

212A3511

212A3519

212A3547

212A3599