צפו בתיעוד זאת חנוכה בחצר הקודש שומרי אמונים ירושלים בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א - מעמד שריפת הפתילות והריקודים בזאת חנוכה בחצר הקודש בבית המדרש בשכ' מאה שערים בירושלים.

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (1)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (2)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (3)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (4)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (5)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (6)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (7)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (8)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (9)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (10)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (11)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (12)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (13)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (14)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (15)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (16)

שומרי אמונים ירושלים חנוכה תשע''ז (17)