במעמד מרומם ומיוחד התקיים מעמד שריפת הפתילות בחצה"ק דאראג. בהשתתפות מאות החסידים בראשותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א נערך מעמד 'שריפת הפתילות', בתחילת הטיש סיבב האדמו''ר בדריידל ולאחמ"כ שוררו החסידים את שירי החנוכה במהלכה הדליק האדמו"ר ושרף את הפתילות • צילום: שוקי לרר.

דאראג זאת חנוכה תשע''ז (1) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (2) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (3) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (4) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (5) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (6) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (7) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (8) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (9) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (10) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (11) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (12) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (13) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (14) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (15) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (16) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (17) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (18) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (19) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (20) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (21) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (22) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (23) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (24) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (25) דאראג זאת חנוכה תשע''ז (26)