ברחבת היכל בית המדרש זוטשקא בבני ברק נערך היום במוצאי זאת חנוכה מעמד שריפת הפתילות, כ"ק האדמו"ר שליט"א שרף את הפתילות והדליק בלהבה את הפתילות, החסידים שרו את ניגוני החנוכה ונפרדו מחנוכה ברון שיר ושבח • צילום: שוקי לרר.

זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (1) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (2) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (3) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (4) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (5) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (6) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (7) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (8) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (9) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (10) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (11) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (12) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (13) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (14) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (15) זוטשקא זאת חנוכה תשע''ז (16)