קהל חסידי קוסוב ויז'ניץ השתתפו במעמד ההדלקה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א • לאחר ההדלקה חילק האדמו"ר שליט"א דמי חנוכה לקהל חסידיו • צילום: יעקב לדרמן

קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (1) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (2) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (3) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (4) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (5) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (6) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (7) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (8) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (9) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (10) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (11) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (12) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (13) קוסוב ויז'ניץ חנוכה תשע''ז (14)