צפו במעמד ההדלקה נר ג' דחנוכה במעונו של כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א, האדמו"ר הדליק בביתו את נרות החנוכה בצוותא עם מקורביו ולאחמ"כ ערך לחיים טיש.

לעלוב ירושלים חנוכה תשע''ז (1) לעלוב ירושלים חנוכה תשע''ז (2) לעלוב ירושלים חנוכה תשע''ז (3) לעלוב ירושלים חנוכה תשע''ז (4) לעלוב ירושלים חנוכה תשע''ז (5)זאת חנוכה בחצר הקודש לעלוב ירושלים
זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (1)

זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (2)

זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (3)

זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (4)

זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (5)

זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (6)

זאת חנוכה לעלוב ירושלים תשע''ז (7)