הגאון רבי שמחה הכהן קוק רבה של רחובות ובית הכנסת "החורבה" ברובע היהודי בירושלים ערך הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת החורבה ולאח”כ אמר דברי תורה בפני קהל המשתתפים.

רבי שמחה הכהן קוק בהדלקת נר חנוכה בביהנ''ס החורבה תשע''ז (1) רבי שמחה הכהן קוק בהדלקת נר חנוכה בביהנ''ס החורבה תשע''ז (2) רבי שמחה הכהן קוק בהדלקת נר חנוכה בביהנ''ס החורבה תשע''ז (3) רבי שמחה הכהן קוק בהדלקת נר חנוכה בביהנ''ס החורבה תשע''ז (4) רבי שמחה הכהן קוק בהדלקת נר חנוכה בביהנ''ס החורבה תשע''ז (5)