צפו במעמד 'שריפות הפתילות' בחצה"ק תולדות אברהם יצחק, בהשתתפות מאות החסידים נערך מעמד שריפת הפתילות בו שרף האדמו"ר את פתילות החנוכה בהיכל בית המדרש הגדול, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א העלה השלהבת ושרף את הפתילות כשמאות החסידים שוררו בשמחת גומרה של מצווה • צילום: הרב ברוך אוביץ.

תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (1) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (2) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (3) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (4) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (5) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (6) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (7) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (8) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (9) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (10) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (11) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (12) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (13) תולדות אברהם יצחק זאת חנוכה ע''ז (14)