צפו בהדלקת נר ח' דחנוכה בחצה"ק זוועהיל, במוצש"ק הדליק האדמו"ר את נרות החנוכה והחסידים שרו את שירי החנוכה, צפו בתיעודו של הצלם הרב ברוך אוביץ ממוצאי השבת ומיום ראשון מוצאי זאת חנוכה במעמד שריפת הפתילות • צילום: הרב ברוך אוביץ.

הדלקת הנרות זאת חנוכה תשע"ז:
זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (1)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (2)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (3)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (4)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (5)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (6)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (7)זוויעהל הדלקה זאת חנוכה תשע''ז (8)מעמד שריפת הפתילות מוצאי זאת חנוכה תשע"ז

זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (1) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (2) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (3) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (4) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (5) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (6) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (7) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (8) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (9) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (10) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (11) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (12) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (13) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (14) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (15) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (16) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (17) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (18) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (19) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (20) זויעהל זאת חנוכה תשע''ז (21)