צפו בגלריית תמונות מחג החנוכה תשע"ז בחצר הקודש סאטמאר - מעמד ההדלקה ביום חמישי ליל ו' דחנוכה בביהמ"ד הגדול סאטמאר בוויליאמסבורג • צילום: אברימי ברגר - מוצש"ק ליל זאת חנוכה בביהמ"ד הגדול סאטמאר בוויליאמסבורג כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א העניק מטבעות קודש להמשוררים בחצה"ק • צילום: אחים לאנשטעווסקי

ליל ו' דחנוכה בביהמ"ד הגדול סאטמאר בוויליאמסבורג • צילום: אברימי ברגר

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
מוצש"ק ליל זאת חנוכה בביהמ"ד הגדול סאטמאר בוויליאמסבורג כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א העניק מטבעות קודש להמשוררים בחצה"ק • צילום: אחים לאנשטעווסקי

סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (1) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (2) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (3) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (4) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (5) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (6) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (7) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (8) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (9) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (10) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (11) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (12) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (13) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (14) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (15) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (16) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (17) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (18) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (19) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (20) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (21) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (22) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (23) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (24) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (25) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (26) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (27) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (28) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (29) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (30) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (31) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (32) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (33) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (34) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (35) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (36) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (37) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (38) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (39) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (40) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (41) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (42) סאטמאר זאת חנוכה תשע''ז (43)