צפו בתמונות ממעמד ההדלקה ושריפת הפתילות אצל כ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א בבית מדרשו ברח' רבי טרפון בבני ברק.

דעעש חנוכה תשע''ז (1) דעעש חנוכה תשע''ז (2) דעעש חנוכה תשע''ז (3) דעעש חנוכה תשע''ז (4) דעעש חנוכה תשע''ז (5) דעעש חנוכה תשע''ז (6) דעעש חנוכה תשע''ז (7) דעעש חנוכה תשע''ז (8) דעעש חנוכה תשע''ז (9) דעעש חנוכה תשע''ז (10) דעעש חנוכה תשע''ז (11) דעעש חנוכה תשע''ז (12) דעעש חנוכה תשע''ז (13) דעעש חנוכה תשע''ז (14) דעעש חנוכה תשע''ז (15) דעעש חנוכה תשע''ז (16) דעעש חנוכה תשע''ז (17) דעעש חנוכה תשע''ז (18) דעעש חנוכה תשע''ז (19) דעעש חנוכה תשע''ז (20) דעעש חנוכה תשע''ז (21) דעעש חנוכה תשע''ז (22) דעעש חנוכה תשע''ז (23)