קהל חסידי ביאלא רמת אהרן השתתפו במעמד ההדלקה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א • לאחר ההדלקה ערך האדמו"ר שליט"א את שולחנו וחילק דמי חנוכה לקהל חסידיו בבית מדרשו ברח' רוזנהיים בבני ברק

ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (1) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (2) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (3) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (4) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (5) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (6) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (7) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (8) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (9) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (10) ביאלא רמת אהרן חנוכה תשע''ז (11)