בשבוע שעבר (רביעי) התקיימה שמחת הווארט של הבחור החשוב ר' אברהם מרדכי לייב טורנהיים הי"ו מגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא', בן האדמו"ר מוולברוז' שליט"א, השמחה התקיימה במעונו של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א בשיכון ה' בב"ב. שם שתו לחיים ולאחמ"כ בבית אבי הכלה בב"ב. בהשתתפות הגאון רבי יוסף צלר שליט"א ראש ישיבת רוז'ין סאדיגורה והגאון רבי יחזקאל בינג ר"מ בבית המדרש 'דברי שלום' בב"ב.

שמחה בעולם החסידות שמחת הווארט של המגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא' (1)

שמחה בעולם החסידות שמחת הווארט של המגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא' (2)

שמחה בעולם החסידות שמחת הווארט של המגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא' (3)

שמחה בעולם החסידות שמחת הווארט של המגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא' (4)

שמחה בעולם החסידות שמחת הווארט של המגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא' (5)

שמחה בעולם החסידות שמחת הווארט של המגיד שיעור בחבורה החסידית בישיבת מיר ובישיבת 'אורייתא' (6)