שמחת בית דושינסקיא: שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצה"ק

המונים מקהל חסידי דושינסקיא השתתפו בשבוע שעבר בקריאת שמע ליינען לנכד כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, בן לחתנו הרה"ג רבי שמואל זלמן שפיטץ שליט"א ונכד להגאון רבי חיים אריה שפיטץ שליט"א ראר ישיבת 'עץ חיים' ווילריק, ולהגאון הגרחי"ד ווייס שליט"א דומ"ץ סאטמאר באנטוורפן, השמחה נערכה בביהמ"ד הגדול היכל מהרי"ץ בירושלים • צילום: שלומי טריכטר.

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (1)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (2)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (3)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (4)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (5)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (6)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (7)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (8)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (9)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (10)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (11)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (12)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (13)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (14)

שמחת בית דושינסקיא שמחת הקרישמע ליינען והברית בחצהק (15)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו