מבית החולים הדסה עין כרם התקבלה מיד עם צאת השבת הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל • בן פ"א שנים בפטירתו • אנו מגישים תמונות מחייו
מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (3)

בישיבת פוניבז'

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (2)

בחתונת נכדתו עם בן הגר"ח פיינשטיין ר"י עטרת שלמה

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (1)

עם הגר"י כהנמן בחופה

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (9)

עם ידיד נפשו ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (8)

עם הגרח"פ שיינברג זצ"ל

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (6)

עם הגרמ"ד סולוביצ'יק ר"י בריסק

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (7)

עם הגר"י דייויד ר"י פחד יצחק

מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (4) מראות מחיי הגאון הגדול רבי משה שפירא זצל (5)

????????????????????????????????????

עם הגרח"ש ליבוביץ ר"י פוניבז' זצ"ל ויבדלחט"א הגר"מ קוטלר ר"י לייקווד בוילנא בהקמת מציבה על קברו של רשכבה"ג מרן הגרב"ד ליבוביץ זיע"א

עם הגרח"ש ליבוביץ ר"י פוניבז' זצ"ל בוילנא בהקמת מציבה על קברו של רשכבה"ג מרן הגרב"ד ליבוביץ זיע"א

ברוך דיין האמת: הגאון הגדול רבי משה שפירא זצוק"ל