כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א במסע קברי צדיקים בהונגריה, האדמו"ר נצפה בתפילה על ציון הקדוש של הרה"ק רבי ישעיה'ו מקרעסטעיר זי"ע ובהכנסת אורחים בקערעסטיר • גלריה.

הונגריה • האדמור מקוידינוב בתפילה בציון הרהק רבי ישעיה'ו מקרעסטעטיר זיע (1)

הונגריה • האדמור מקוידינוב בתפילה בציון הרהק רבי ישעיה'ו מקרעסטעטיר זיע (2)