חתונת נכד רבי ניסים קרליץ שליט"א בן לבנו רב ביהמ"ד הליגמן (36)

...