חתונת נכד רבי ניסים קרליץ שליט"א בן לבנו רב ביהמ"ד הליגמן (38)

...